Share

Adaptacje Projektów Budowlanych Kielce, Świętokrzyskie

Adaptacje Projektów Budowlanych Kielce, Świętokrzyskie

Nasza pracownia oferuje adaptacje projektów budowlanych.

Adaptacja projektu typowego (powtarzalnego) do warunków miejscowych polega na dostosowaniu projektu architektoniczno-budowlanego do:

  • Warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy
  • Warunków istniejących na danym terenie: dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, ewentualne zabezpieczenie na szkody górnicze, adaptacja konstrukcji więźby dachowej
  • Indywidualnych potrzeb inwestora

W naszej pracowni przygotowujemy komplet dokumentów (4 egzemplarze projektu typowego z naniesionymi zmianami wskazanymi przez Inwestora + 4 egzemplarze projektu zagospodarowania działki) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poprzez ścisłą współpracę z biurami projektów typowych w Naszej Pracowni można zamówić każdy projekt. Zamówienie poprzedza rozmowa z Inwestorem na temat wprowadzanych zmian, rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych jak również nietypowych rozwiązań zastosowanych przy adaptacji projektu.