Pozwolenia na Budowę

Nasza pracownia pomaga uzyskać pozwolenia na budowę domów, pozwolenia na budowę budynków usługowych i gospodarczych oraz pozwolenia na budowę budynków użyteczności publicznej.

Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na budowę:

  1. pozyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy
  2. wypisów z miejscowych planów zagospodarowania
  3. map do celów projektowych
  4. warunków na przyłączenie mediów: wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej