Share

Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach

Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach

Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach
Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach
Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach
Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach
Kompleks mieszkalny Rezydencja KloNova w Kielcach

Informacje o projekcie

 

Rok: 2018
Lokalizacja: Kielce
Powierzchnia zabudowy: X m2
Powierzchnia użytkowa: X m2
Kubatura: X m3
Liczba lokali mieszkalnych: X