Adaptacje Projektów Budowlanych

Nasza pracownia oferuje adaptacje projektów budowlanych. Adaptacja projektu typowego (powtarzalnego) do warunków miejscowych polega na dostosowaniu projektu architektoniczno-budowlanego do:

  1. warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy;
  2. warunków istniejących na danym terenie: dostosowanie fundamentów do warunków gruntowo-wodnych, ewentualne zabezpieczenie na szkody górnicze, adaptacja konstrukcji więźby dachowej;
  3. indywidualnych potrzeb inwestora.

W Naszej Pracowni przygotowujemy komplet dokumentów (4 egzemplarze projektu typowego z naniesionymi zmianami wskazanymi przez Inwestora+4 egzemplarze projektu zagospodarowania działki) potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poprzez ścisłą współpracę z biurami projektów typowych w Naszej Pracowni można zamówić każdy projekt. Zamówienie poprzedza rozmowa z Inwestorem na temat wprowadzanych zmian, rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych jak również nietypowych rozwiązań zastosowanych przy adaptacji projektu.