Dominik Kmiecik

Projektant w branży konstrukcyjnej i wizualizacji architektonicznej